Optio - Nieuws Optio Nieuws http://www.optio.nl/blog Wed, 24 Jan 2018 06:53:06 GMT iMod Het nut van een projectmanagement certificering <p>Zoek in Google naar het nut van certificering voor projectmanagers en je leest uiteenlopende meningen. Waar de één het behalen van een certificering ziet als een vereiste, stelt de ander dat het – in deze snelle wereld van ‘Agile’ en ‘scrummen’ – verspilling van tijd en geld is. In deze blog lees je over de voordelen van het behalen van een certificering; je wordt er namelijk wel degelijk een betere projectmanager van.</p> <h2>Is een certificering zinloos?</h2> <p>Wij zien en horen regelmatig negatieve uitspraken over de zin en onzin van een projectmanagement certificering. Zo wordt onder andere beweerd dat het behalen van een certificering “verspilde moeite” is, omdat het in de praktijk altijd anders loopt. Een certificering geeft projectmanagers juist een groot voordeel in tijden van verandering. De opgedane kennis van competenties en methodieken stellen een projectmanager in staat om in een veranderende situatie het belangrijke raamwerk van het project niet uit het oog te verliezen en intact te houden.</p> <h2>De voordelen van een certificering</h2> <p>Het behalen van een projectmanagementcertificering maakt jou nog niet meteen een goede projectmanager. Het biedt je echter wèl een aantal voordelen die je kunt gebruiken om te groeien in je rol als projectmanager:</p> <ol> <li> <h3>Je hebt kennis van methodieken en best practices</h3> <p>De kennis die je opdoet kun je vertalen naar de praktijk. Dit heeft als grote voordeel dat zowel jij als de organisatie uniformiteit kunt aanbrengen in een project. Zelfs als jouw organisatie volgens een bepaalde methode werkt, geeft een certificering je een nog bredere basis om ieder project een stabiel geraamte te geven. Maar ook de organisatie zal merken dat haar projectmanagers meer op één lijn zitten en, naast dezelfde taal, ook dezelfde processen gebruiken.</p></li> <li> <h3>Ontwikkel je competenties</h3> <p>Voor een projectmanager zijn kennis van de theorie en methodiek belangrijk, maar gedrags- en contextcompetenties zijn net zo belangrijk. IPMA – en in mindere mate PMI® – richt zich onder andere op het ontwikkelen van deze vaardigheden op het gebied van o.a. zelfreflectie, integriteit, betrouwbaarheid, relaties met projectleden, interne en externe veranderingen en wet- en regelgeving.</p> <p>Een certificering geeft aan dat jij beschikt over die vaardigheden die cruciaal zijn voor een projectmanager.</p></li> <li> <h3>IPMA en PMI® zijn wereldwijd erkend</h3> <p>Het behalen van een IPMA- of PMI®-certificering is een waardevolle aanvulling op je cv en daarmee goed voor je verdere carrière. Een dergelijke certificering laat toekomstige werkgevers zien dat je beschikt over de benodigde basiskennis. Ook als je je carrière in het buitenland wilt voortzetten komt een certificering van pas. Hoewel in Europa veel waarde wordt gehecht aan IPMA, zie je daar (net als in de VS en Azië) de belangstelling voor PMI® / PMP toenemen.</p></li> </ol> <h2>Meer informatie</h2> <p>Wil je meer weten over een IPMA- of PMI®-certificering of ben je benieuwd hoe OPTIO jou kan voorbereiden op het behalen ervan? Klik op een van onderstaande links of neem contact met ons op. Bel met 06 5316 9277 of vul het <a href="http://www.optio.nl/contact-met-optio">contactformulier</a> in.</p> <p>- <a href="http://www.optio.nl/ipma-certificering">IPMA certificering</a><br />- <a href="http://www.optio.nl/pmi-certificering">PMI certificering</a><br />- <a href="http://www.optio.nl/scrum-certificering">Scrum certifcering</a></p> http://www.optio.nl/blog/het-nut-van-een-projectmanagement-certificering http://www.optio.nl/blog/het-nut-van-een-projectmanagement-certificering Thu, 21 Dec 2017 07:45:44 +0000 Tips voor succesvol projectmanagement <p>Een project leiden is niet gemakkelijk. Zowel in de opstartfase als in het verdere verloop liggen risico’s op de loer. In dit blog krijg je vijf handvatten die ervoor zorgen dat jouw project een succes wordt. Vanaf de opstart, met een stakeholder analyse en het in kaart brengen van risico’s, tot het maken van een planning en goed communiceren: met deze tips rond je ieder project succesvol af.</p> <h2>1. Leg de basis voor je succes als projectmanager</h2> <p>Als projectmanager is het noodzakelijk om een project stap voor stap uit te stippelen, maar is het minstens zo belangrijk dat je de juiste mensen stimuleert en inspireert. Spreek mensen aan, toon respect, bied een luisterend oor en motiveer ze. De combinatie van een bekwaam projectteam en een helder proces is de sleutel tot succes.</p> <h2>2. Zorg voor een goede start van het project</h2> <p>Een randvoorwaarde voor ieder succesvol project is de opstartfase. Als de start niet goed is, is het project gedoemd te mislukken. Daarom is het noodzakelijk om vooraf duidelijk te omschrijven wat het einddoel is. Spreek met de stakeholders over de randvoorwaarden: wanneer is het project geslaagd? Wat verwachten ze van het project en waar hechten ze de meeste waarde aan? Zorg voor een goede stakeholder-analyse, waarna je de strategie voor het project kan uitzetten. Door tijd te investeren in de opstartfase, vergroot je de kans op een succesvol project.</p> <h2>3. Maak een goede planning en schat risico’s in</h2> <p>Het opstellen van een planning is de derde factor voor het slagen van jouw project. Door uit stippelen wanneer wat door wie gedaan moet worden, weet iedereen waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Breng samen de mogelijke risico’s in kaart en bedenk hier eventueel een oplossing voor, door in te schatten welke situaties kunnen gaan uitgroeien tot een probleem. Als ieder teamlid van tevoren weet hoe te handelen in het geval van een probleem, kan dit snel opgelost worden.</p> <h2>4. Blijf communiceren en houd projectleden scherp</h2> <p>Gedurende het project is het belangrijk om te blijven communiceren met alle teamleden. Dit begint al bij het inventariseren van de communicatiebehoeften van de verschillende stakeholders in de opstartfase. Op deze manier weet je ook welke informatie je dient te ontvangen van o.a. het projectteam. Loop – waar mogelijk - bij de projectleden langs, maar zorg ook voor formele momenten waarin je de lopende zaken met elkaar bespreekt: wat is de voortgang en lukt het iedereen om zich aan de planning te houden? Welke nieuwe risico’s en problemen komen ze tegen en welke acties staan er op de planning?</p> <h2>5. Sluit het project goed af</h2> <p>Wanneer de projectplanning met goed gevolg is doorlopen en alle vooraf gestelde doelen (in samenwerking met de stakeholders) behaald zijn, is het project geslaagd. Als projectmanager rest je dan nog één belangrijke taak: sluit het project af. Draag het resultaat over en zorg dat het opgevolgd wordt. Evalueer de product- en projectresultaten met de verschillende stakeholders en bedank hen voor hun inzet. Daarnaast zorg je ervoor dat de geboekte successen gedeeld en gezien worden binnen de organisatie.</p> <p>Verzamel de feedback, trek hier lering uit en deel deze met de mensen uit het projectteam. Wanneer je zorgdraagt voor een goede afsluiting, laat je zien dat je de mening en werkzaamheden van projectleden waardeert en de intentie hebt om het volgende project nog succesvoller te laten zijn. Doe je dit op de juiste manier, dan zorg je ervoor dat mensen bij een volgend project weer onderdeel willen zijn van jouw team.</p> <h2>Bekwaam je verder als projectmanager</h2> <p>Wil jij je verder ontwikkelen als projectmanager? Trainer Ronald Verheijden van OPTIO geeft diverse <a href="http://www.optio.nl/trainingen/project-management">trainingen</a> om je kennis te verbreden en je competenties op het gebied van projectmanagement te verbeteren. Door jouw leerwensen te vertalen naar concrete behoeftes, kun jij je verder bekwamen als projectmanager.</p> <p>Volg je op dit moment een opleiding IPMA of PMI® en heb je behoefte aan een training om je voor te bereiden op het behalen van je certificering? Bekijk de pagina’s <a href="http://www.optio.nl/ipma-certificering">IPMA certificering</a> of <a href="http://www.optio.nl/pmi-certificering">PMI® certificering</a> voor meer informatie.</p> http://www.optio.nl/blog/tips-voor-succesvol-projectmanagement http://www.optio.nl/blog/tips-voor-succesvol-projectmanagement Thu, 07 Dec 2017 09:16:55 +0000 Scrum: een Agile werkwijze om projecten flexibel aan te pakken <p>Scrum is een vaak gehoorde term in de bedrijfswereld. Het is een relatief nieuw begrip en wordt vaak verward met Agile en Lean. Maar wat is Scrum nu eigenlijk en wat kun je ermee? Waarom is het zo snel populair geworden? Optio gaat dieper in op het ‘scrummen’ en legt uit wat de voordelen zijn van deze manier van werken.</p> <h2>Scrum als onderdeel van Agile</h2> <p>Om uit te leggen wat Scrum is, maken we eerst een zijstap naar Agile. Agile is een verzameling waarden en principes die een team kan gebruiken om beslissingen te nemen die resulteren in een betere ontwikkeling van bijvoorbeeld software. De principes vertellen niet wat gedaan moet worden, maar vormen een basis van opvattingen die het team de mogelijkheid geeft om weloverwogen beslissingen te nemen ten bate van het project.</p> <p>Scrum is een manier van werken die leunt op de principes van Agile. Met scrum wordt een team in staat gesteld om een project ‘on the go’ aan te passen aan bijvoorbeeld de veranderende wensen van een klant. Er wordt meer waarde gehecht aan individuen, samenwerking en interactie dan aan processen, documentatie en het volgen van een vaststaand plan. Door de klant periodiek delen van een project op te leveren die direct gebruikt kunnen worden, houd je de klant tevreden.</p> <h2>Maar wat is Scrum nu eigenlijk?</h2> <p>Scrum is een manier van werken waarbij een project als het ware opgedeeld wordt in kleine, behapbare mini-projecten. In teams van vijf tot negen personen heeft ieder teamlid een eigen taak. Een belangrijk principe hierbij is dat iedereen samenwerkt en elkaar helpt om in korte ‘sprints’ delen van het eindproduct op te leveren. Deze manier van werken vraagt van de teamleden een hoge mate van zelfstandigheid, maar stelt het team in staat om snel te schakelen bij een verandering in de doelstelling of de verwachting van de klant.</p> <h2>De voordelen van scrummen</h2> <p>Een Agile werkwijze zoals Scrum levert diverse voordelen op, zowel voor het uitvoerende team als de opdrachtgever. Een overzicht:</p> <ol> <li>Een project opdelen in behapbare brokken bespaart kosten. Vaak wordt een groot project eerst in zijn geheel afgemaakt, waarna er op het eind blijkt dat er iets misgegaan is. Met de scrummethode worden er tussentijds producten (of extra functionaliteit) opgeleverd. De klant krijgt op deze manier periodiek iets tastbaars in handen en het team kan – wanneer nodig – tussentijds bijsturen. Zo kunnen onnodige werkzaamheden en extra kosten voorkomen worden.</li> <li>Grootschalige projecten worden door de scrum-aanpak overzichtelijk en beheersbaar. Door sprints van gemiddeld twee tot vier weken in te stellen, deel je het grote project op in kleinere ‘deelproducten’. Zo blijven het project en de voortgang daarvan overzichtelijk.</li> <li>Hoewel iedereen in het ontwikkelteam eenzelfde functie heeft, hebben teamleden toch hun eigen specialisatie, met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Het totale team bestaat uit betrokken mensen vanuit de organisatie en de klant. Iedereen is nauw betrokken bij de planning en de uitvoering, wat het eindproduct ten goede komt.</li> </ol> <h2>Scrum introduceren in jouw organisatie</h2> <p>Werk jij in een organisatie waarin gewerkt wordt met starre methodes, maar willen jullie dit op een andere manier vormgeven? Optio verzorgt trainingen en begeleiding om dit succesvol in te voeren en je eventueel voor te bereiden op het behalen van een Scrum certificering. Op de pagina <a href="http://www.optio.nl/scrum-certificering">Scrum certificering</a> lees je hier meer over.</p> http://www.optio.nl/blog/scrum-een-agile-werkwijze-om-projecten-flexibel-aan-te-pakken http://www.optio.nl/blog/scrum-een-agile-werkwijze-om-projecten-flexibel-aan-te-pakken Thu, 07 Dec 2017 09:29:27 +0000