Optio - Nieuws Optio Nieuws http://www.optio.nl/en/blog Mon, 23 Apr 2018 08:52:16 GMT iMod Teamwork: essentieel voor de effectiviteit binnen jouw projectteam <p>Oud-basketballer Michael Jordan zei het ooit treffend: “Met talent win je wedstrijden, met teamwork win je kampioenschappen.” Een effectief en efficiënt team is in staat om vooraf opgestelde doelen te behalen en tegelijkertijd te werken aan de ontwikkeling van de afzonderlijke teamleden. Nu geldt dat natuurlijk niet alleen voor sportteams; ook binnen organisaties zijn teams van onschatbare waarde. Maar hoe zorg je ervoor dat afzonderlijke personen als een hecht team samenwerken? Optio vertelt je alles over het nut van teamwork in het bedrijfsleven en hoe je van jouw projectteam een ‘High Performing Team’ maakt.</p> <p><!--more--></p> <h2>Het belang van teamwork voor een organisatie</h2> <p>Zonder mensen kan een organisatie niet bestaan. Echter, een organisatie waarin werknemers op zichzelf aangewezen zijn, zal niet succesvol zijn. Teamwork is het toverwoord. Samenwerkende werknemers versterken elkaar namelijk. Door samen te werken worden vertrouwensbanden tussen teamleden versterkt en krijgen ze inzicht in de kwaliteiten, kennis en ervaring van de ander. Ieder individu is anders, maar door de koppeling van de individuen binnen een team in goede banen te leiden, ontstaat een groep mensen die effectief en energiek met elkaar kan samenwerken en complexe projecten tot een goed einde brengt.</p> <div class="row"> <div class="col9"> <h2>Van eilandjes tot een hecht team</h2> <p>Als iedereen binnen een organisatie alleen zijn eigen werk doet en niet met elkaar samenwerkt, leidt dit tot chaos. Zorg er daarom als projectleider voor dat iedereen met elkaar communiceert en informatie uitwisselt. Er ontstaat dan automatisch een betere samenwerking tussen de verschillende personen en bijkomende persoonlijkheden.</p> <p>Wanneer de leden tot inzicht komen dat een goede samenwerking tot betere resultaten leidt, ontstaat een teamgevoel. Als ieder teamlid doet waar hij of zij goed in is én ervan geniet, ontstaat een zogenaamd ‘High Performance Team’. Een team dat excelleert, de gestelde doelen behaalt en de individuele teamleden hun talenten laat ontwikkelen, is voor iedere organisatie goud waard.</p> <blockquote class="fpquote"> <p>Met talent win je wedstrijden, met teamwork win je kampioenschappen<br />- Michael Jordan</p></blockquote> </div> <div class="col3"> <img class="alignnone" title="" src="http://www.optio.nl/uploads/images/teamoptio.jpg" alt="" width="200" /></p> <p><small><em>Ronald Verheijden: “Teamwork-trainingen zijn altijd divers. Samen met jouw team werk ik toe naar het hoogst haalbare: een High Performance Team.</em></small></p> </div> </div> <h2>Laat alle teamleden optimaal samenwerken</h2> <p>Binnen projectmanagement is een goed geolied team de sleutel tot succes. Zorg er daarom voor dat de neuzen van alle teamleden dezelfde kant op staan. Gebruik onderstaande aandachtspunten om de mate van teamwork binnen het projectteam te verhogen en om te voorkomen dat je team het doel van het project uit het oog verliest.</p> <p><strong>1. Onthoud wat goed is voor het team.</strong> Ieder teamlid heeft andere prioriteiten, interesses en persoonlijke doelen. Dat is niet erg, maar het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat het doel van het project altijd voorop staat. Probeer daarom altijd in een vroeg stadium de individuele belangen van teamleden te achterhalen. Zorg ervoor dat het duidelijk is dat ieder teamlid een bepaalde verantwoordelijkheid draagt en dat het teambelang het belangrijkst is. Waar mogelijk kun je proberen om individuele interesses te verweven met de doelstellingen van het project.</p> <p><strong>2. Houd teamrollen afgebakend.</strong> Zorg ervoor dat de rollen en takenpakketten van de teamleden goed afgebakend zijn. Dit voorkomt overlap in werkzaamheden en miscommunicatie, zowel binnen als buiten het team. De rolverdeling kun je maken door ieder teamlid te vragen naar zijn of haar gewenste en ideale rol binnen dit team. Stel de rolverdeling op en hou regelmatige meetings om iedereen te informeren over de voortgang. Tijdens deze gesprekken komen ook eventuele onvoorziene conflicten boven. Bovendien zorgt een goede rollenbeschrijving ervoor dat er intern en extern geen miscommunicatie kan ontstaan over verantwoordelijkheden.</p> <p><strong>3. Definieer het einddoel.</strong> De leden van een team kunnen nog zo op elkaar ingespeeld zijn, als het uiteindelijke doel van het project niet duidelijk is, is de kans groot dat het project mislukt. Stel daarom vooraf duidelijke, eenduidige doelen vast. Door deze houvast kan het projectteam vele malen efficiënter naar die doelen toewerken. Ga regelmatig in overleg met je team om er zeker van te zijn dat alle neuzen nog dezelfde kant op wijzen. Een goede teamnaam kan ook een goede herinnering zijn aan het uiteindelijke doel van het project.</p> <p><strong>4. Wie is eindverantwoordelijk?</strong> Als het projectteam een leider heeft, zorg er dan voor dat het voor iedereen duidelijk is wie de leiding heeft over het project én wie eindverantwoordelijk is (zie ook punt 2, rolverdeling). Zorg voor een goede teamstructuur en voldoe als projectleider aan de verwachtingen van je teamleden. Als er met een zelfsturend team wordt gewerkt, ligt dit uiteraard anders.</p> <p><strong>5. Blijf communiceren.</strong> Slechte communicatie is een van de grootste redenen waarom een project mislukt. Besteed daarom veel tijd aan het praten met alle teamleden om ervoor te zorgen dat de moraal hoog blijft en om inzichtelijk te krijgen waar ze tegenaan lopen en welke behoeften ze hebben.</p> <h2>Beter samenwerken binnen jouw projectteam?</h2> <p>Werk je veel in projectteams of geef je leiding aan teams? Trainer Ronald Verheijden geeft al jarenlang trainingen waarin hij er met opdrachten en bewustwording voor zorgt dat teamleden beter met elkaar communiceren en samenwerken. De punten die in de training aan bod komen:</p> <ul> <li>Teamontwikkeling</li> <li>Motivatie van het team</li> <li>Delegeren</li> <li>Teamrollen</li> <li>Stappenplan voor jou als teamleider</li> </ul> <p>Neem <a href="http://www.optio.nl/contact-met-optio">contact</a> op met Optio en maak van jouw team een ‘High Performing Team’!</p> http://www.optio.nl/en/blog/teamwork-essentieel-voor-de-effectiviteit-binnen-jouw-projectteam http://www.optio.nl/en/blog/teamwork-essentieel-voor-de-effectiviteit-binnen-jouw-projectteam Wed, 18 Apr 2018 07:33:58 +0000 Het belang van communicatie bij projecten <p>Een project succesvol afronden vereist heldere en open communicatie tussen alle teamleden. Als projectmanager is het natuurlijk belangrijk om ervoor te zorgen dat de planning gehaald wordt, maar er wordt nog wel eens vergeten dat de menselijke factor cruciaal is voor het slagen van een project. In ons nieuwste blogbericht lees je hoe je ervoor zorgt dat ieder project slaagt door goed te communiceren.</p> <h2>De definitie van communicatie</h2> <p>Er zijn veel modellen en definities van communicatie. De eenvoudigste manier om communicatie te definiëren, is ‘het delen van informatie tussen de zender en de ontvanger’. Het gebeurt echter vaak dat het gecommuniceerde bericht door de ontvanger getransformeerd wordt in iets wat we niet bedoelden. Wat de ontvanger krijgt, is dus niet altijd wat we hebben verzonden of in ieder geval niet wat we bedoelden te verzenden. Erger nog: soms mist de ontvanger het bericht, waardoor er helemaal geen informatie wordt verwerkt. Communicatie is alleen effectief als de ontvanger het bericht ontvangt én interpreteert zoals het bedoeld was.</p> <h2>Communicatie binnen projecten: praten, maar ook luisteren</h2> <p>Als projectmanager is het van groot belang om de leden van het projectteam voortdurend op de hoogte te houden van de vorderingen van het project én de problemen waar je tegenaan loopt. Door open en eerlijk te communiceren weet iedereen wat er speelt en wat er gedaan moet worden om het project tot een goed einde te brengen.</p> <p>Het werkt ook de andere kant op. Het is voor een projectmanager namelijk essentieel om inzicht te hebben in de motivatie, resultaten, irritaties en problemen van de leden van het project. Een goede manier om het project en persoonlijke zaken te bespreken is door bijvoorbeeld wekelijks met het gehele team bij elkaar te komen.</p> <blockquote class="fpquote"> <p>Er wordt vaak gezegd dat we twee oren en één mond hebben, omdat we meer moeten luisteren dan dat we praten. Hoewel het wat afgezaagd klinkt, zit er wel een kern van waarheid in.</p> <p>Er zijn veel theorieën over hoe je communicatie kunt verbeteren. Het enige wat de theorieën met elkaar gemeen hebben, is het belang van luisteren.</p> <p>Waarom zijn we geen betere luisteraars?</p></blockquote> <h2>Voorkom problemen: plan vaste communicatiemomenten in</h2> <p>Door vaste momenten in te plannen waarin de voortgang van het project wordt besproken en ieder lid van het team zijn verhaal kan doen, creëer je een platform waar iedereen zich kán en dúrft uit te spreken. De informatie die tijdens deze momenten besproken wordt is essentieel voor een projectmanager; je krijgt namelijk inzicht in de mogelijke problemen die kunnen ontstaan. Met deze kennis is het mogelijk om direct actie te ondernemen en het niet uit te laten groeien tot een obstakel dat de voortgang van het project belemmert.</p> <h2>Communiceer effectief</h2> <p>Soms ligt de uitdaging van effectieve communicatie bij de boodschap zelf. Effectieve projectmanagers gebruiken duidelijke taal om ervoor te zorgen dat de ontvanger precies het bericht krijgt dat hij wilde verzenden. Hoe duidelijker het bericht, hoe groter de kans dat de luisteraar hoort wat je wilde zeggen. Onnauwkeurige communicatie verduistert zowel intentie als begrip.</p> <p>Begrippen beknopt maken is een van de grootste uitdagingen voor effectieve communicatie. Zoals Mark Twain ooit zei: "Ik zou een kortere brief hebben geschreven als ik meer tijd had." Beknopte communicatie vereist focus.</p> <h2>Conclusie: communicatie is de sleutel tot succes</h2> <p>Voor een projectmanager is het belangrijk om met alle belanghebbenden te communiceren. Geef iedereen de ruimte om zichzelf te uiten en luister goed naar wat er gezegd en bedoeld wordt. Met heldere, open communicatie blijft iedereen geïnformeerd en gemotiveerd én kun je opdoemende problemen voor zijn.</p> <h2>Volg een communicatietraining bij OPTIO</h2> <p>Ben je projectmanager en wil je je communicatieve vaardigheden verbeteren? Trainer Ronald Verheijden organiseert een-op-een communicatietrainingen waarin je erachter komt hoe je om moet gaan met conflicten die ontstaan door bijvoorbeeld miscommunicatie. Op de pagina <a href="http://www.optio.nl/trainingen/communiceren-onderhandelen">Communiceren</a> lees je hier meer over.</p> <p>Wil je je (communicatie)competenties verbeteren en jezelf tegelijkertijd voorbereiden op het IPMA-examen? Dan is onze training <a href="http://www.optio.nl/ipma-certificering">IPMA certificering</a> misschien iets voor jou!</p> http://www.optio.nl/en/blog/het-belang-van-communicatie-bij-projecten http://www.optio.nl/en/blog/het-belang-van-communicatie-bij-projecten Tue, 13 Mar 2018 09:04:47 +0000 De verschillen tussen IPMA en PMI <p>Wanneer je een certificaat wilt halen op het gebied van projectmanagement, bestaat de kans dat je in de war raakt van de vele mogelijkheden binnen het vakgebied. Twee van de populairste certificeringssystemen in Nederland zijn PMI® en IPMA. Optio legt je uit wat de verschillen zijn, zodat jij de juiste keuze kunt maken.</p> <h2>De verschillen samengevat</h2> <p>Hoewel de twee certificeringssystemen veel overeenkomsten hebben, zijn er toch een aantal verschillen te benoemen. In onderstaande tabel vind je de belangrijkste verschillen tussen IPMA en PMI®, aanvullende informatie vind je verderop de pagina.</p> <table class="space twocols"> <tbody> <tr> <th>IPMA</th> <th>PMI®</th> </tr> <tr> <td>Gericht op 46 persoonlijke competenties</td> <td>Gericht op projectmanagementconcepten kennen en toepassen</td> </tr> <tr> <td>Vier niveaus: IPMA A, B, C en D</td> <td>Certificaten voor beginnende en gevorderde projectmanagers en andere projectdisciplines</td> </tr> </tbody> </table> <h2>Informatie over IPMA</h2> <p>IPMA is een populair certificeringsinstituut in Europa. Wanneer je je certificaat behaalt, ben je ‘IPMA-gecertificeerd’.</p> <h3>De oorsprong en ontwikkeling van IPMA</h3> <p>De International Project Management Association is in 1965 opgericht en organiseerde haar eerste internationale congres in 1967 in Wenen. Tegenwoordig is het instituut in Zwitserland gevestigd. De organisatie heette in eerst instantie International Management Systems Association, maar kreeg in 1979 haar huidige naam. Wanneer je je IPMA-certificering wilt behalen, moet je voldoen aan bepaalde criteria die zijn opgenomen in de International Competence Baseline (ICB). Deze criteria bestaan uit verschillende competenties die zijn onderverdeeld in technische, contextuele en gedragscompetenties. De ICB geldt internationaal, maar elk aangesloten land ontwikkelt ook een eigen competence basline, waarin landspecifieke aandachtsgebieden naar voren komen. In Nederland is de Nederlandse Competence Baseline (NCB) uitganspunt voor de certificering.</p> <h3>Het IPMA-examen</h3> <p>Het schriftelijke examen van IPMA is gericht op het verklaren van tekstuele cases. Omdat het in de opleiding draait om diverse leiderschapsstijlen en vaardigheden op het gebied van communicatie, motivatie en dynamiek binnen een groep, wordt op het examen verwacht dat de examenkandidaat kan aangeven of de projectleider de juiste leiderschapsstijl heeft toegepast. De inhoud van het examen is afhankelijk van het niveau van de certificering, waarbij je voor A de meeste ervaring moet hebben en voor niveau D de minste.</p> <ul> <li>IPMA A: zeer ervaren projectmanagers, programmamanagers en portfoliomanagers</li> <li>IPMA B: ervaren projectmanagers en programmamanagers</li> <li>IPMA C: ervaren projectmanagers</li> <li>IPMA D: beginnende projectmanagers</li> </ul> <p>Als je je IPMA-certificering hebt behaald, moet je iedere vijf jaar opnieuw examen doen.</p> <h2>Informatie over PMI®</h2> <p>Het Project Management Institute (PMI®) is het oudste, en was lange tijd ook het enige, certificeringsstelsel voor projectmanagement. Het PMI® kent de titel PMP® toe na het behalen van de PMI®-certificering. PMP® staat voor Project Management Professional en wordt internationaal erkend. De kennis die hiervoor benodigd is staat beschreven in de Project Management Body of Knowledge, kortweg PMBOK® genoemd.</p> <h3>De oorsprong en ontwikkeling van PMI®</h3> <p>PMI® is ontstaan in Amerika: het non-profit-instituut voor projectmanagement werd in eerste instantie opgericht voor gebruik in de luchtvaart, constructie en defensie, maar wordt vandaag de dag veel breder toegepast. Het PMI®-Netherlands Chapter zorgt voor kennisuitwisseling en ontwikkeling van leden in Nederland. De Project Management Body of Knowledge werd opgezet door een groep vrijwilligers, met als doel een ‘handleiding’ te creëren voor de projectmanagement-industrie. Deze gids bevat de ‘best practices’ die door projectmanagers veel gebruikt worden; zodoende verschijnt er iedere drie jaar een vernieuwde versie. De gids is officieel goedgekeurd als standaard door de American National Standards Institute (ANSI).</p> <h3>Het PMI®-examen</h3> <p>PMI® kent twee certificeringsmogelijkheden voor projectmanagers: PMP®, voor de ervaren projectmanager, en CAPM®, voor de beginnende projectmanager. Verder zijn er aparte certificeringen voor specialisten binnen projecten en programmamanagers. Om je PMI®-diploma te behalen, moet je examen doen bij een instituut dat officieel erkend is voor het afleggen daarvan. Als je je diploma behaald hebt, moet je jaarlijks 20 studiepunten behalen, zodat je certificering geldig blijft. De punten behaal je bijvoorbeeld door je bij te laten scholen, congressen over projectmanagement te bezoeken of een gerelateerde workshop te volgen.</p> <h2>De twee systemen in het kort</h2> <p>Elk systeem heeft zijn eigen uitgangspunten, kent zijn eigen procedure en vereist andere benodigde opleidingen. We zetten de belangrijkste voor- en nadelen op een rij.</p> <table class="space twocols"> <tbody> <tr> <th colspan="2">Certificering volgens IPMA</th> </tr> <tr> <th>Voordelen</th> <th>Nadelen</th> </tr> <tr> <td>Iedere projectmanager kan zich certificeren ‘op zijn niveau’</td> <td>De kennis die gevraagd wordt is zeer breed</td> </tr> <tr> <td>Toetst of de projectmanager het niveau echt in de praktijk heeft bewezen (‘proven concept’)</td> <td>Internationale bedrijven hebben veelal te maken met verschillende eisen in verschillende landen</td> </tr> <tr> <td>Is gebaseerd op competenties</td> <td>De certificeringsprocedure is stevig, waarvoor de projectmanager veel moet doen</td> </tr> </tbody> </table> <table class="space twocols"> <tbody> <tr> <th colspan="2">Certificering volgens PMI®</th> </tr> <tr> <th>Voordelen</th> <th>Nadelen</th> </tr> <tr> <td>Een rechttoe rechtaan-systeem met twee niveaus van certificering, eenvoudig te meten ervaring en één examen voor alle projectmanagers</td> <td>Twee niveaus doen geen recht aan de toename van complexiteit in projecten</td> </tr> <tr> <td>Internationaal erkend</td> <td>Is meer gericht op kennis, ook op het terrein van vaardigheden (weten in plaats van kunnen)</td> </tr> <tr> <td>De eenduidige kennisbasis (in de vorm van de Body of Knowledge)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beperkte en beheersbare kosten</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <h2>Meer informatie</h2> <p>Wil je meer weten over de beide projectmanagement certificeringsmogelijkheden? Meer informatie vind je op de pagina’s <a href="http://www.optio.nl/pmi-certificering">PMI certificering</a> en <a href="http://www.optio.nl/ipma-certificering">IPMA certificering</a>. Je kunt ook contact met ons opnemen via het <a href="http://www.optio.nl/contact-met-optio">contactformulier</a>.</p> http://www.optio.nl/en/blog/de-verschillen-tussen-ipma-en-pmi http://www.optio.nl/en/blog/de-verschillen-tussen-ipma-en-pmi Wed, 14 Feb 2018 14:56:56 +0000 Het nut van een projectmanagement certificering <p>Zoek in Google naar het nut van certificering voor projectmanagers en je leest uiteenlopende meningen. Waar de één het behalen van een certificering ziet als een vereiste, stelt de ander dat het – in deze snelle wereld van ‘Agile’ en ‘scrummen’ – verspilling van tijd en geld is. In deze blog lees je over de voordelen van het behalen van een certificering; je wordt er namelijk wel degelijk een betere projectmanager van.</p> <h2>Is een certificering zinloos?</h2> <p>Wij zien en horen regelmatig negatieve uitspraken over de zin en onzin van een projectmanagement certificering. Zo wordt onder andere beweerd dat het behalen van een certificering “verspilde moeite” is, omdat het in de praktijk altijd anders loopt. Een certificering geeft projectmanagers juist een groot voordeel in tijden van verandering. De opgedane kennis van competenties en methodieken stellen een projectmanager in staat om in een veranderende situatie het belangrijke raamwerk van het project niet uit het oog te verliezen en intact te houden.</p> <h2>De voordelen van een certificering</h2> <p>Het behalen van een projectmanagementcertificering maakt jou nog niet meteen een goede projectmanager. Het biedt je echter wèl een aantal voordelen die je kunt gebruiken om te groeien in je rol als projectmanager:</p> <ol> <li> <h3>Je hebt kennis van methodieken en best practices</h3> <p>De kennis die je opdoet kun je vertalen naar de praktijk. Dit heeft als grote voordeel dat zowel jij als de organisatie uniformiteit kunt aanbrengen in een project. Zelfs als jouw organisatie volgens een bepaalde methode werkt, geeft een certificering je een nog bredere basis om ieder project een stabiel geraamte te geven. Maar ook de organisatie zal merken dat haar projectmanagers meer op één lijn zitten en, naast dezelfde taal, ook dezelfde processen gebruiken.</p></li> <li> <h3>Ontwikkel je competenties</h3> <p>Voor een projectmanager zijn kennis van de theorie en methodiek belangrijk, maar gedrags- en contextcompetenties zijn net zo belangrijk. IPMA – en in mindere mate PMI® – richt zich onder andere op het ontwikkelen van deze vaardigheden op het gebied van o.a. zelfreflectie, integriteit, betrouwbaarheid, relaties met projectleden, interne en externe veranderingen en wet- en regelgeving.</p> <p>Een certificering geeft aan dat jij beschikt over die vaardigheden die cruciaal zijn voor een projectmanager.</p></li> <li> <h3>IPMA en PMI® zijn wereldwijd erkend</h3> <p>Het behalen van een IPMA- of PMI®-certificering is een waardevolle aanvulling op je cv en daarmee goed voor je verdere carrière. Een dergelijke certificering laat toekomstige werkgevers zien dat je beschikt over de benodigde basiskennis. Ook als je je carrière in het buitenland wilt voortzetten komt een certificering van pas. Hoewel in Europa veel waarde wordt gehecht aan IPMA, zie je daar (net als in de VS en Azië) de belangstelling voor PMI® / PMP toenemen.</p></li> </ol> <h2>Meer informatie</h2> <p>Wil je meer weten over een IPMA- of PMI®-certificering of ben je benieuwd hoe OPTIO jou kan voorbereiden op het behalen ervan? Klik op een van onderstaande links of neem contact met ons op. Bel met 06 5316 9277 of vul het <a href="http://www.optio.nl/contact-met-optio">contactformulier</a> in.</p> <p>- <a href="http://www.optio.nl/ipma-certificering">IPMA certificering</a><br />- <a href="http://www.optio.nl/pmi-certificering">PMI certificering</a><br />- <a href="http://www.optio.nl/scrum-certificering">Scrum certifcering</a></p> http://www.optio.nl/en/blog/het-nut-van-een-projectmanagement-certificering http://www.optio.nl/en/blog/het-nut-van-een-projectmanagement-certificering Thu, 21 Dec 2017 07:45:44 +0000 Tips voor succesvol projectmanagement <p>Een project leiden is niet gemakkelijk. Zowel in de opstartfase als in het verdere verloop liggen risico’s op de loer. In dit blog krijg je vijf handvatten die ervoor zorgen dat jouw project een succes wordt. Vanaf de opstart, met een stakeholder analyse en het in kaart brengen van risico’s, tot het maken van een planning en goed communiceren: met deze tips rond je ieder project succesvol af.</p> <h2>1. Leg de basis voor je succes als projectmanager</h2> <p>Als projectmanager is het noodzakelijk om een project stap voor stap uit te stippelen, maar is het minstens zo belangrijk dat je de juiste mensen stimuleert en inspireert. Spreek mensen aan, toon respect, bied een luisterend oor en motiveer ze. De combinatie van een bekwaam projectteam en een helder proces is de sleutel tot succes.</p> <h2>2. Zorg voor een goede start van het project</h2> <p>Een randvoorwaarde voor ieder succesvol project is de opstartfase. Als de start niet goed is, is het project gedoemd te mislukken. Daarom is het noodzakelijk om vooraf duidelijk te omschrijven wat het einddoel is. Spreek met de stakeholders over de randvoorwaarden: wanneer is het project geslaagd? Wat verwachten ze van het project en waar hechten ze de meeste waarde aan? Zorg voor een goede stakeholder-analyse, waarna je de strategie voor het project kan uitzetten. Door tijd te investeren in de opstartfase, vergroot je de kans op een succesvol project.</p> <h2>3. Maak een goede planning en schat risico’s in</h2> <p>Het opstellen van een planning is de derde factor voor het slagen van jouw project. Door uit stippelen wanneer wat door wie gedaan moet worden, weet iedereen waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Breng samen de mogelijke risico’s in kaart en bedenk hier eventueel een oplossing voor, door in te schatten welke situaties kunnen gaan uitgroeien tot een probleem. Als ieder teamlid van tevoren weet hoe te handelen in het geval van een probleem, kan dit snel opgelost worden.</p> <h2>4. Blijf communiceren en houd projectleden scherp</h2> <p>Gedurende het project is het belangrijk om te blijven communiceren met alle teamleden. Dit begint al bij het inventariseren van de communicatiebehoeften van de verschillende stakeholders in de opstartfase. Op deze manier weet je ook welke informatie je dient te ontvangen van o.a. het projectteam. Loop – waar mogelijk - bij de projectleden langs, maar zorg ook voor formele momenten waarin je de lopende zaken met elkaar bespreekt: wat is de voortgang en lukt het iedereen om zich aan de planning te houden? Welke nieuwe risico’s en problemen komen ze tegen en welke acties staan er op de planning?</p> <h2>5. Sluit het project goed af</h2> <p>Wanneer de projectplanning met goed gevolg is doorlopen en alle vooraf gestelde doelen (in samenwerking met de stakeholders) behaald zijn, is het project geslaagd. Als projectmanager rest je dan nog één belangrijke taak: sluit het project af. Draag het resultaat over en zorg dat het opgevolgd wordt. Evalueer de product- en projectresultaten met de verschillende stakeholders en bedank hen voor hun inzet. Daarnaast zorg je ervoor dat de geboekte successen gedeeld en gezien worden binnen de organisatie.</p> <p>Verzamel de feedback, trek hier lering uit en deel deze met de mensen uit het projectteam. Wanneer je zorgdraagt voor een goede afsluiting, laat je zien dat je de mening en werkzaamheden van projectleden waardeert en de intentie hebt om het volgende project nog succesvoller te laten zijn. Doe je dit op de juiste manier, dan zorg je ervoor dat mensen bij een volgend project weer onderdeel willen zijn van jouw team.</p> <h2>Bekwaam je verder als projectmanager</h2> <p>Wil jij je verder ontwikkelen als projectmanager? Trainer Ronald Verheijden van OPTIO geeft diverse <a href="http://www.optio.nl/trainingen/project-management">trainingen</a> om je kennis te verbreden en je competenties op het gebied van projectmanagement te verbeteren. Door jouw leerwensen te vertalen naar concrete behoeftes, kun jij je verder bekwamen als projectmanager.</p> <p>Volg je op dit moment een opleiding IPMA of PMI® en heb je behoefte aan een training om je voor te bereiden op het behalen van je certificering? Bekijk de pagina’s <a href="http://www.optio.nl/ipma-certificering">IPMA certificering</a> of <a href="http://www.optio.nl/pmi-certificering">PMI® certificering</a> voor meer informatie.</p> http://www.optio.nl/en/blog/tips-voor-succesvol-projectmanagement http://www.optio.nl/en/blog/tips-voor-succesvol-projectmanagement Thu, 07 Dec 2017 09:16:55 +0000 Scrum: een Agile werkwijze om projecten flexibel aan te pakken <p>Scrum is een vaak gehoorde term in de bedrijfswereld. Het is een relatief nieuw begrip en wordt vaak verward met Agile en Lean. Maar wat is Scrum nu eigenlijk en wat kun je ermee? Waarom is het zo snel populair geworden? Optio gaat dieper in op het ‘scrummen’ en legt uit wat de voordelen zijn van deze manier van werken.</p> <h2>Scrum als onderdeel van Agile</h2> <p>Om uit te leggen wat Scrum is, maken we eerst een zijstap naar Agile. Agile is een verzameling waarden en principes die een team kan gebruiken om beslissingen te nemen die resulteren in een betere ontwikkeling van bijvoorbeeld software. De principes vertellen niet wat gedaan moet worden, maar vormen een basis van opvattingen die het team de mogelijkheid geeft om weloverwogen beslissingen te nemen ten bate van het project.</p> <p>Scrum is een manier van werken die leunt op de principes van Agile. Met scrum wordt een team in staat gesteld om een project ‘on the go’ aan te passen aan bijvoorbeeld de veranderende wensen van een klant. Er wordt meer waarde gehecht aan individuen, samenwerking en interactie dan aan processen, documentatie en het volgen van een vaststaand plan. Door de klant periodiek delen van een project op te leveren die direct gebruikt kunnen worden, houd je de klant tevreden.</p> <h2>Maar wat is Scrum nu eigenlijk?</h2> <p>Scrum is een manier van werken waarbij een project als het ware opgedeeld wordt in kleine, behapbare mini-projecten. In teams van vijf tot negen personen heeft ieder teamlid een eigen taak. Een belangrijk principe hierbij is dat iedereen samenwerkt en elkaar helpt om in korte ‘sprints’ delen van het eindproduct op te leveren. Deze manier van werken vraagt van de teamleden een hoge mate van zelfstandigheid, maar stelt het team in staat om snel te schakelen bij een verandering in de doelstelling of de verwachting van de klant.</p> <h2>De voordelen van scrummen</h2> <p>Een Agile werkwijze zoals Scrum levert diverse voordelen op, zowel voor het uitvoerende team als de opdrachtgever. Een overzicht:</p> <ol> <li>Een project opdelen in behapbare brokken bespaart kosten. Vaak wordt een groot project eerst in zijn geheel afgemaakt, waarna er op het eind blijkt dat er iets misgegaan is. Met de scrummethode worden er tussentijds producten (of extra functionaliteit) opgeleverd. De klant krijgt op deze manier periodiek iets tastbaars in handen en het team kan – wanneer nodig – tussentijds bijsturen. Zo kunnen onnodige werkzaamheden en extra kosten voorkomen worden.</li> <li>Grootschalige projecten worden door de scrum-aanpak overzichtelijk en beheersbaar. Door sprints van gemiddeld twee tot vier weken in te stellen, deel je het grote project op in kleinere ‘deelproducten’. Zo blijven het project en de voortgang daarvan overzichtelijk.</li> <li>Hoewel iedereen in het ontwikkelteam eenzelfde functie heeft, hebben teamleden toch hun eigen specialisatie, met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Het totale team bestaat uit betrokken mensen vanuit de organisatie en de klant. Iedereen is nauw betrokken bij de planning en de uitvoering, wat het eindproduct ten goede komt.</li> </ol> <h2>Scrum introduceren in jouw organisatie</h2> <p>Werk jij in een organisatie waarin gewerkt wordt met starre methodes, maar willen jullie dit op een andere manier vormgeven? Optio verzorgt trainingen en begeleiding om dit succesvol in te voeren en je eventueel voor te bereiden op het behalen van een Scrum certificering. Op de pagina <a href="http://www.optio.nl/scrum-certificering">Scrum certificering</a> lees je hier meer over.</p> http://www.optio.nl/en/blog/scrum-een-agile-werkwijze-om-projecten-flexibel-aan-te-pakken http://www.optio.nl/en/blog/scrum-een-agile-werkwijze-om-projecten-flexibel-aan-te-pakken Thu, 07 Dec 2017 09:29:27 +0000