Een veelgebruikte methode voor projectmanagement is PRINCE2®. Deze methode, die gericht is op het management, de besturing en de organisatie           van een project, is toepasbaar op projecten van uiteenlopende omvang en binnen diverse branches.

De methode geeft duidelijke ‘regels’ voor het managen van een project. Deze ‘regels’ worden onderverdeeld in 7 principes, 7 thema’s en 7 processen. Het uitgangspunt van de methode is ernaar te streven beslissingsbevoegden enkel bij elkaar te laten komen als het project buiten de vooraf gestelde limieten zoals doorlooptijd of investering dreigt te gaan.

Binnen PRINCE2® zijn er twee niveaus: Foundation en Practitioner. Ik verzorg zowel de opleiding voor de certificering PRINCE Foundation (2dagen)               als voor PRINCE Practioner (4 dagen).

Onderstaand een overzicht van de te behandelen onderdelen:

PRINCE2 - Principes

 1. Voortdurende zakelijke rechtvaardiging
 2. Leren van ervaringen
 3. Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden
 4. Managen per fase
 5. Manage by exception
 6. Productgericht plannen
 7. Aanpassen aan de projectomgeving

 PRINCE2 - Thema’s

 1. Business Case
 2. Organization
 3. Plans
 4. Progress
 5. Risk
 6. Quality
 7. Change 

PRINCE2 - Processen

 1. Starting Up a Project (SU)
 2. Initiating a Project (IP)
 3. Directing a Project (DP)
 4. Controlling a Stage (CS)
 5. Managing a Stage Boundary (SB)
 6. Managing Product Delivery (MP)
 7. Closing a Project (CP)

 

  Contact  OPTIO